Μήπως το Internet of Things θα αλλάξει και τη δική σας επιχείρηση;

Το Internet of Things, το οποίο το καταναλωτικό κοινό μπορεί να μην το γνωρίζει ακόμα, έχει αρχίσει πραγματικά να γοητεύει τον επιχειρηματικό τομέα! H σύνδεση όλων των συσκευών -που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας- μέσω ασύρματης επικοινωνίας είναι η ιδέα στην οποία απευθύνεται ο όρος Internet of Things. H Embarcadero, σε μια πρόσφατη έρευνα, έδειξε ότι το 77% των software development teams θα προσφέρουν λύσεις IoT μέσα στο χρόνο, ενώ η Gartner εκτιμά πως οι υπηρεσίες IoT θα αγγίξουν τα 230 δις δολάρια ως το 2020.

Τι αλλαγές όμως θα φέρει η ιδέα (και η εφαρμογή) του Internet Of Things;

Η χρήση των δεδομένων θα είναι καλύτερη
Σε πρώτη φάση, ο κατακλυσμός δεδομένων από τις έξυπνες συσκευές, θα “πλημμυρίσει” πολλές επιχειρήσεις. Σε δεύτερη φάση όμως, θα φανεί η ανάγκη να βρεθούν τρόποι κατανόησης της ορθής χρήσης των υπηρεσιών και των προιόντων. Η ευκαιρία να εξετάζονται πολλά δεδομένα σε μεγαλύτερο εύρος, συνδέοντάς τα παράλληλα με άλλα, προσφέρει μοναδικές δυνατότητες και περισσότερες πληροφορίες αλλά και προοπτικές που ήταν άγνωστες μέχρι σήμερα.

Αποκτούμε περισσότερη επαφή με τους πελάτες
Το product feedback -σε πραγματικό χρόνο- ως αποτέλεσμα του IoT, συνεπάγεται και καλύτερη υποστήριξη. Γιατί; Επειδή οι επιχειρήσεις πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες και τα προβλήματα του εκάστοτε πελάτη τους. Επιπλέον το ΙοΤ (Internet of Things) σε βαθμό μεγαλύτερο από τις προηγούμενες τεχνολογικές μεταμορφώσεις, δημιουργεί μεγαλύτερο interaction με τους πελάτες. Τυπικά αυτό θα σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αναμένουν πιο συχνή και στενή επαφή με τους πελάτες, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους. Τα δεδομένα θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός νέου τύπου functionality και θα αποτελέσουν βασικό σημείο του interaction της εξυπηρέτησης πελατών.

Η διασύνδεση θα είναι αυξημένη
Δεδομένα θα έρχονται από κάθε τμήμα της εταιρείας και από κάθε συνεργάτη της. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο συντονισμός του κάθε τμήματος της επιχείρησης καθώς και η ορθότερη επικοινωνία με τους προμηθευτές θα ενθαρρύνονται από τη σωστή εκτίμηση των δεδομένων που θα αντλούνται. Η ιδέα του Internet of Things γίνεται ένας καθρέφτης που αντικατοπτρίζει την μετατόπιση της καινοτομίας από τον τεχνολογικό στο βιομηχανικό τομέα.